økologi

Det er et kernepunkt for os at tage ansvar for naturen. Hvis vi ikke passer på bier, blomster, jord og grunnvann, fjerner vi grunnlaget for egen virksomhet.

Siden 2014 har alle Summerbird-produkter vært økologiske. Rene råvarer fri for sprøytemidler og dyrket med respekt for naturen.